Nieuws uit de hele wijk

Hieronder vindt u algemene nieuwsberichten. Wanneer u het laatste nieuws wilt lezen over uw woongebied gaat u naar de nieuwspagina van uw gebied onder de hoofdknop 'Locaties'

 

Denk mee over de toekomstige ontwikkelingen in uw wijk

nieuwsbrief_denk_meeThuisvester gaat in Oosterheide aan de slag met het vernieuwen van een deel van de woningenen de buitenruimten. Het gaat daarbij om 5 locaties; Locatie 1 Ranonkelstraat 1 t/m 47 en Anemoonstraat 2 t/m 48, Locatie 2 Boerhaavelaan 33 t/m 77, Locatie 3 Palestrinalaan 1 t/m143, Locatie 4 Ranonkelstraat 111 t/m 157 en Locatie 5 Strausshof 1 t/m 47 en 49 t/m 97.

Een mooie kans voor mensen die hier willen gaan wonen maar ook voor de bewoners die hierdirect omheen wonen. We hebben ontwerpbureau LOS stadomland gevraagd ons te helpen dejuiste stappen te zetten. We willen plannen niet voor u maar met u maken.

Download de nieuwsbrief hier.

|

Bijlage

  1. OosterheideNieuwsbrief(1).pdf 10-9-2021 8:32:43

Achtergronden bij het plan

Er is natuurlijk al van alles gedaan om dit plan voor te bereiden. Hieronder vindt u een aantal documenten met daarin de resultaten. U kunt deze bekijken door op de link te klikken. U opent de bestanden in 'Adobe Acrobat Reader' dit programma moet u op uw computer installeren.

oosterheide
2691

Bewonersinformatie

Informatiebrief over fasering Oosterheide

Nieuwsbrief Oosterheide, Oktober 2020

Nieuwsbrief Oosterheide, Februari 2021

Presentatie bewonersbijeenkomst Oosterheide, 19 september 2020

Presentatie bij bewonersbijeenkomst Oosterheide, 29 juni 2021

 

Wijkontwikkelingsinformatie

Informatieavond Gemeenteraad Oosterheide, 1 september 2020

Presentatie Wijkstudie Oosterheide 4 februari 2021
Vooruitlopend op de herontwikkeling van de 5 locaties is door LOS stadomland in opdracht van Thuisvester een verkenning gedaan naar diverse thema’s in de wijk. Per thema worden opgaven voor de toekomst geformuleerd. Dit kan als aanknopingspunt dienen voor verbeteringen in de wijk. De studie heeft geen status, het is een studie.

Rapport bomeninventarisatie Oosterheide te Oosterhout

Stakeholdersessie Oosterheide - bewoners
Vooruitlopende op de herontwikkeling van de 5 locaties is door LOS stadomland in opdracht van Thuisvester een verkenning gedaan naar diverse thema’s in de wijk. In het kader van die verkenning is op 10 november een digitale meedenkbijeenkomst georganiseerd waarbij diverse stakeholders en bewoners uit de wijk aanwezig waren om mee te denken over wat er speelt in de wijk. Deze verkenning is meegenomen in de wijkstudie. In het document ziet u de resultaten van die meedenksessie